قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان

قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان

کارخانه ذوب آهن اصفهاندر چهارچوب پروتکل همکاری‌های فنی و اقتصادی بین دولت ایران و شوروی سابق، احداث کارخانه ذوب آهن موردتوافق قرار گرفت و موافقت‌نامه‌ای به امضاء رسید که در 23 دی‌ماه 1344 به تص

read more